زیر بغل دست باز از پشت

زیر بغل دست باز از پشت
زیر بغل دست باز از پشت

قدرتی

گروه عضلات:

زیربغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

زیر بغل دست باز از پشت

 روی صندلی دستگاه سیم کش زیر بغل بنشینید. کمی از صندلی فاصله بگیرین تا میله دستگاه رو بگیرین. دستها کاملا از هم فاصله داشته باشن و آرنج کاملا باز شده باشه. حالا میله رو به پشت سر ببرین تا جاییکه آرنج ها و بازو نسبت به بدن زاویه ۹۰ درجه داشته باشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار