زیر بغل بارفیکس دست باز از جلو

زیر بغل بارفیکس دست باز از جلو
زیر بغل بارفیکس دست باز از جلو

قدرتی

گروه عضلات:

زیربغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه بارفیکس

زیر بغل بارفیکس دست باز از جلو

 زانو ها رو بر روی پد دستگاه بارفیکس قرار بدین، دستها رو از هم باز کنید و میله دستگاه رو بگیرین. با تمرکز فشار بر روی عضلات زیر بغل خودتون را به سمت بالا بکشین. با سنگین تر کردن وزنه های دستگاه، انجام این حرکت به دلیل نیرویی که پد دستگاه به شما وارد می کند، ساده تر خواهد شد.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار