زیرشکم روی میز

زیرشکم روی میز
زیرشکم روی میز

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

نیمکت

زیرشکم روی میز

  برای انجام این تمرین، روی یک نیمکت به پشت دراز بکشین. به طوریکه تا بالای باسن روی نیمکت قرار بگیره و پاها روی هوا باشن. پاها رو صاف و کشیده نگه دارید. ابتدا پاها به سمت بالا و عمود بر بدنتون باشه. به آرامی پاها رو پایین بیارین تا به راستای بدنتون برسه. کمی مکث کنید و به وضعیت اولیه برگردین. با گرفتن بالای نیمکت با دستها، تعادلتون رو حفظ کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار