زیربغل سیم کش تک دست نشسته

زیربغل سیم کش تک دست نشسته
زیربغل سیم کش تک دست نشسته

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه سیم کش

زیربغل سیم کش تک دست نشسته

  یک دستگیره رو به دستگاه سیم کش متصل کنید و روبروی دستگاه روی زمین زانو بزنید. یک دست رو باز کنید و کابل رو بگیرید. کف دست به جلو باشه و دستگیره رو با خم کردن آرنج به طرف بدنتون بکشین. وقتی دستگیره به شانه رسید، مچتون رو بچرخونین. کمی مکث کنید و به وضعیت اول برگردین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار