دیپ با دستگاه

دیپ با دستگاه
دیپ با دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

پشت بازو

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه دیپ

دیپ با دستگاه

 روی دستگاه دیپ بنشینین، کمر در حالت صاف قرار گرفته باشه و ران و زانو در زاویه ۹۰ فیکس شده باشه. آرنج ها رو باز کنین تا دسته ها رو بگیرین، با فرو دادن نفس به ریه ها دسته ها رو بالا بیارین تا آرنج به زاویه ۹۰ درجه برسه سپس با خارج کردن نفس، دسته ها رو به سمت پایین هدایت کنید، توجه داشته باشین که در انتهای حرکت، آرنج کاملا باز نشه و کمی خم بمونه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار