دلتوئید پشت

دلتوئید پشت
دلتوئید پشت

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

دمبل

دلتوئید پشت

  این تمرین، حرکتی خاص برای ورزیده کردن عضله دلتوئید پشت به حساب میاد. برای انجام این تمرین روی نیمکت به پهلو دراز بکشین، یک دمبل در دست بگیرین. در ابتدای حرکت دست کشیده و رو به پایین قرار گرفته باشه. سپس در حالی که بازو به زاویه ۹۰ درجه نسبت به بدن قرار گرفته، دست رو باز کرده و تا کمی بالاتر از بدن بیارین. سپس به حالت اول برگردین

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار