دراز نشست

دراز نشست
دراز نشست

قدرتی

گروه عضلات:

شکم

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بدون وسیله

دراز نشست

  روی زمین دراز بکشین و کف پاها رو بر روی زمین قرار بدین، در حالیکه زانو ها زاویه ۹۰ درجه داشته باشه. حالا به کمک عضلات شکم سعی کنین تا زاویه ۴۵ درجه بدن رو به سمت پاهاتون بکشین، در این حرکت، کمر باید صاف باشه. توجه کنین که از دست ها برای کشیدن خودتون به جلو استفاده نکنین. اگر دستها به پشت سر قرار دادین. سعی کنین که فشاری برای کشش به سمت جلو وارد نکنین. تمام تمرکز این تمرین باید روی عضلات شکم باشه.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار