بیرون پا

بیرون پا
بیرون پا

قدرتی

گروه عضلات:

بیرون پا

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

دستگاه

بیرون پا

 روی صندلی دستگاه قرار بگیرین و دسته های دستگاه رو به دست بگیرین. سمت خارج ران رو بر روی پدهای دستگاه بذارین. پاها رو به آرامی باز کنین و چند لحظه نگه دارین و به آرامی پاها رو جمع کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار