بتل روپ

بتل روپ
بتل روپ

قدرتی

گروه عضلات:

سرشانه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بتل روپ

بتل روپ

 برای انجام اینکار به دو طناب سنگین نیاز دارید که به فاصله ۵ ۶ متر دورتر به نقطه ای متصل شده باشند. روبروی طناب بایستید. هر طناب را در یک دست بگیرید. با تمام سرعت دست هاتون رو متناوبا بالا پایین ببرین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار