بالاسینه قفسه دمبل

بالاسینه قفسه دمبل
بالاسینه قفسه دمبل

قدرتی

گروه عضلات:

سینه

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دمبل

بالاسینه قفسه دمبل

  روی نیمکت شیبدار بنشینین و دمبل ها رو بر روی رانهاتون قرار بدین حالا به عقب تکیه بدین و دمبل ها رو به بالا برده و عمود بر شانه هاتون نگه دارین. حالا به آرامی دست ها رو به اطرف کاملا باز کنید. توجه کنید که دست هاتون تا جاییکه میتونین باید بکشین تا فشار بر روی عضلات سینه رو حس کنید. آرنج ها هم در قسمت پایین حرکت نباید کاملا کشیده باشن. کمی آرنج هاتون رو خم نگه دارید.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار