بارفیکس با دستگاه

بارفیکس با دستگاه
بارفیکس با دستگاه

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

دستگاه بارفیکس

بارفیکس با دستگاه

روی دستگاه بارفیکس قرار بگیرین و ابتدا یک زانو و سپس زانوی بعدی رو بر روی دستگاه قرار بدین، میله بارفیکس رو در دست بگیرین. بدن رو صاف نگه دارین و از زیر بغل هاتون برای کشیدن خودتون به بالا استفاده کنین. و آرنج هاتون رو پایین بیارین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار