اسکات ضربدری با هالتر

اسکات ضربدری با هالتر
اسکات ضربدری با هالتر

قدرتی

گروه عضلات:

چهارسر

دسته‌بندی‌:

وسیله:

هالتر

اسکات ضربدری با هالتر

 پاها به عرض شانه باز، صاف بایستید و هالتر رو از روی رک بر روی شانه هاتون قرار بدین (کمی پایین تر از پشت گردن). بدنتون رو به یک طرف متمایل کنید و زانوتون رو خم کنید، زانوی دیگه باید کشیده و صاف قرار گرفته باشه. در هنگامی که پایین میایید نفس رو داخل بدین. کمی مکث کنید و سپس با خارج کردن نفس به حالت اولیه برگردین و تمرین رو برای طرف دیگه انجام بدین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار