اسکات بدون وزنه

اسکات بدون وزنه
اسکات بدون وزنه

اسکات پا (بدون وزنه)

گروه عضلات:

چهارسر

دسته‌بندی‌:

,

وسیله:

بدون وسیله

اسکات بدون وزنه

برای اینکه بهتر اسکات بزنین باید تا جایی که میتونین پایین برین. بعد از رسیدن به پایینترین حد ممکن، باید سریعا به وضعیت اولین برگردین.

هنگامی که این حرکت رو دارین انجام میدین باید سعی کنین که سر و سینه رو بالا نگه دارین. همچنین پاها و باسن رو به سمت خارج هل بدین.

گالری عکس

رفتن به نوارابزار