آویزان شدن از یک دست

آویزان شدن از یک دست
آویزان شدن از یک دست

قدرتی

گروه عضلات:

زیر بغل

دسته‌بندی‌:

وسیله:

بارفیکس

آویزان شدن از یک دست

  با یک دست بارفیکس رو بگیرین و ازش آویزون بشین. پاها باید روی زمین قرار بگیرن و وزنتون رو روی دست و زیربغل بندازین. این وضعیت رو برای مدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه نگه دارین و سپس دست رو عوض کنین.

 

گالری عکس

رفتن به نوارابزار